Vložkování komínů je v současnosti nejrozšířenější způsob rekonstrukce a obnovy komínu. Požadavky moderních spotřebičů paliv na spalinovou cestu jsou dnes zcela odlišné, než jaké byly v dobách, kdy se stavěly převážně jednovrstvé zděné komíny. Zejména se jedná o odolnost vůči vlhkosti, nenasákavost a schopnost bezpečně odvést spaliny s nízkou teplotou.  

Hlavní důvody pro vložkování komínu:

  • komínový průduch neodpovídá předpisům 
  • přechod na jiný druh paliv 
  • změna spotřebiče 
  • špatný tah 
  • kondenzát proniká do konstrukce komínového tělesa
  • poškození původní vložky
  • netěsnosti 

 

Pružná nerezová komínová vložka

Vložkování komínu svěřte profesionálům

Společnost Vše pro komín se dlouhodobě specializuje na komplexní řešení rekonstrukce a obnovy spalinové cesty od návrhu spalinové cesty až po výchozí revizní zprávu. Vložkování komínu předchází důkladná prohlídka stávajícího komínového tělesa technikem, který posoudí stav a materiál stropních konstrukcí, umístění komínu a jeho vzdálenost od hořlavých materiálů, provede zevrubnou prohlídku komínového průduchu, komínového pláště a nadstřešní části komínu. Na základě skutečného stavu komínu vám navrhneme optimální technické řešení pro váš komín.

Vyvložkování komínu je podmíněno velikostí stávajícího komínového průduchu. Ve většině případů je nezbytné zvětšit velikost komínového průduchu, proto samotnému vložkování předchází frézování komínu. To nám umožňuje odebrat až 1/3 síly stěny komína a bezpečně nainstalovat novou komínovou vložku. 

 

Pro obnovu komínů používáme pouze kvalitní materiály


Nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je korozivzdorná ocel. Nerezové vložky se dodávají v pevném i ohebném tzv. flexi provedení a jsou určené pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá, plynná i kapalná paliva. Nerezové komínové vložky mohou být použity pro podtlakové jakož i pro přetlakové a vysokopřetlakové komíny provozované v suchém i mokrém režimu. 

Plastové komínové vložky se používají pro odvod spalin od kondenzačních spotřebičů s maximální teplotou spalin do 120°C. Plastové vložky jsou dodávány také v koaxiálním provedení. Jde vlastně o systém "trubka v trubce", kde vnitřní trubka zabezpečuje odvod spalin od spotřebiče a vnější trubka naopak přísun vzduchu ke spotřebiči. 

V rámci obnovy komínů používáme také keramické vložky, především tenkostěnné. Mezi jejich hlavní přednosti patří odolnost proti korozi a kyselinám vznikajícím při spalovaní zelených pelet, obilí, kukuřice apod. Jsou určeny pro podtlakové i přetlakové komíny pracující v suchém i mokrém provozu. 

Naše společnost používá pro obnovu komínů kvalitní a certifikované výrobky od renomovaných firem. Pracujeme s výrobky firem Bertrams, Schiedel a Brilon. 

 

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Máte zájem o detailní informace, něco vysvětlit? Vyplňte formulář. My se Vám ozveme a zdarma poradíme.

 

JménoPříjmeníE-mail *
Telefon  
Služba:

Zpráva *
Napište prosím výsledek 1 + 2 =